Nhà 306/ Đặng Thùy Trâm

10.500.000.000 

Nhà 306 đặng thùy trâm, phường 13, bình thạnh
Nhà 306/ Đặng Thùy Trâm

10.500.000.000 

0908.01.00.68Đăng ký thông tin