Nhà Hẻm 111 Đặng Thùy Trâm

10.800.000.000 

111 đặng thùy trâm phường 13 bình thạnh (1)
Nhà Hẻm 111 Đặng Thùy Trâm

10.800.000.000 

0908.01.00.68Đăng ký thông tin