62X Nguyên Hồng Khu Vip

15.200.000.000 

62 Nguyên Hồng, phường 11 bình thạnh
62X Nguyên Hồng Khu Vip

15.200.000.000 

0908.01.00.68Đăng ký thông tin