Nhà 41/96/ Đặng Thùy Trâm

9.700.000.000 

41 đặng thùy trâm phường 13 bình thạnh (1)
Nhà 41/96/ Đặng Thùy Trâm

9.700.000.000 

0908.01.00.68Đăng ký thông tin