Nhà 290/51/ Nơ Trang Long

3.750.000.000 

290 nơ trang long phường 12 bình thạnh (1)
Nhà 290/51/ Nơ Trang Long

3.750.000.000 

0908.01.00.68Đăng ký thông tin