Nhà 286/ Nơ Trang Long

7.300.000.000 

286 nơ trang long phường 12 bình thạnh (1)
Nhà 286/ Nơ Trang Long

7.300.000.000 

0908.01.00.68Đăng ký thông tin