273/69/ Nguyễn Văn Đậu

5.650.000.000 

nhà hẻm 273 nguyễn văn đậu bình thạnh (1)
273/69/ Nguyễn Văn Đậu

5.650.000.000 

0908.01.00.68Đăng ký thông tin