Nhà 220/ Hoàng Hoa Thám

13.800.000.000 

220 hoàng hoa thám bình thạnh (2)
Nhà 220/ Hoàng Hoa Thám

13.800.000.000 

0908.01.00.68Đăng ký thông tin