Nhà 220/ Hoàng Hoa Thám

6.300.000.000 

Nhà 220/ Hoàng Hoa Thám

6.300.000.000 

0908.01.00.68Đăng ký thông tin