Nhà 2/ Tăng Bạt Hổ

8.900.000.000 

2 tăng bạt hổ phường 11 bình thạnh (1)
Nhà 2/ Tăng Bạt Hổ

8.900.000.000 

0908.01.00.68Đăng ký thông tin