Nhà 184/ Hoàng Hoa Thám

9.000.000.000 

184 hoang hoa thám (1)
Nhà 184/ Hoàng Hoa Thám

9.000.000.000 

0908.01.00.68Đăng ký thông tin