Nhà 170/ Bùi Đình Túy

4.300.000.000 

170 bùi đình túy phường 12 bình thạnh (1)
Nhà 170/ Bùi Đình Túy

4.300.000.000 

0908.01.00.68Đăng ký thông tin