Nhà 1/38/ Trần Bình Trọng

5.600.000.000 

1 trần bình trọng bình thạnh (1)
Nhà 1/38/ Trần Bình Trọng

5.600.000.000 

0908.01.00.68Đăng ký thông tin