200/ Hoàng Hoa Thám

7.400.000.000 

200 hoàng hoa thám phường 5 bình thạnh (1)
200/ Hoàng Hoa Thám

7.400.000.000 

0908.01.00.68Đăng ký thông tin