Hiển thị tất cả 9 kết quả

PHƯỜNG 12

334/96/ Chu Văn An

3.200.000.000 
3.750.000.000 

PHƯỜNG 12

Nhà 305/ Chu Văn An

3.800.000.000 
4.300.000.000 
4.950.000.000 
7.300.000.000 
7.600.000.000 
15.000.000.000 
28.000.000.000 
0908.01.00.68Đăng ký thông tin